Zaposleni - Školica

Zaposleni

Biljana- Montessori vaspitač, Strukovni vaspitač

Biljana – Montessori vaspitač, Strukovni vaspitač

Srđan- Montessori vaspitač, Specijalista strukovni vaspitač za rad sa decom sa posebnim potrebama

Srđan –  Montessori vaspitač, Specijalista strukovni vaspitač za rad sa decom sa posebnim potrebama

Jelena- Montessori vaspitač, Specijalista strukovni vaspitač za rad sa decom sa posebnim potrebama

Jelena – Montessori vaspitač, Specijalista strukovni vaspitač za rad sa decom sa posebnim potrebama

Renata - Montessori vaspitač, Vaspitač za rad u odeljeninja na srpskom jeziku, Profesor razredne nastave

Renata – Montessori vaspitač, Vaspitač za rad u odeljeninja na srpskom jeziku, Profesor razredne nastave

Timea - Montessori vaspitač, Strukovni vaspitač

Timea – Montessori vaspitač, Strukovni vaspitač

Igor Vlaović- Osnivač i Aleksandra Vlaović – Direktor

Igor Vlaović- Osnivač i Aleksandra Vlaović – Direktor

Helena- Montessori vaspitač, Vaspitač za rad u odeljenjima na srpskom jeziku

Helena – Montessori vaspitač, Vaspitač za rad u odeljenjima na srpskom jeziku

Helena- Montessori vaspitač, Vaspitač za rad u odeljenjima na srpskom jeziku

Zorana – Montessori vaspitač, strukovni vaspitac