Saradnja sa porodicom - Školica

Saradnja sa porodicom

„Duša se leči kada ste među decom„
Dostojevski

U predškolskoj ustanovi ŠKOLICA  se velika pažnja poklanja saradnji vrtića sa porodicom. Porodica ima ključnu ulogu u životu deteta. Da bi rezultati rada sa detetom bili najbolji mogući, neophodno je da znamo očekivanja i mogućnosti porodice. Kontinuirana saradnja roditelja i vrtića je neophodna za pravilan razvoj i napredovanje deteta, a istovremeno doprinosi i unapređivanju rada vaspitača, ali i razvoju roditeljske uloge.

Oblici saradnje sa porodicom:

Neposredna dnevna komunikacija između vaspitača i roditelja

podrazumeva razmenu dnevnih informacija o detetovom ponašanju, aktivnostima i ishrani u vrtiću, o dnevnim promenama detetovog raspoloženja, o promnama u grupi…. kao i o novonastalim promenama u porodici, koje mogu uticati na detetovo ponašanje u vrtiću.

Video nadzor

je najotvoreniji i nezamenljiv vid saradnje porodice i vrtića. Putem video nadzora roditelj svakodnevno dobija jasnu sliku o ponašanju svog deteta u kolektivu, o aktivnostima u kojima dete u toku dana više ili manje učestvuje. Video nadzor pomaže roditeljima da sagledaju kompletnu ličnost svog deteta, koje se neretko ponaša različito u kolektivu i kod kuće.

Pisana komunikacija

podrazumeva prenos važnih informacija roditeljima putem obaveštenja na oglasnoj tabli, putem sms poruka ili pisanih obaveštenja koje svako dete pojedinačno dobija prilikom polaska kući iz vrtića.

Kreativni panoi

– Izlaganje dečjih kreativnih dostignuća na panoe predstavlja jedan od načina da roditelj prati rad svog deteta u vrtiću.

Otvorena vrata

– Jednom nedeljno, u terminu predviđenom za individualne razgovore roditelja i vaspitača, vaspitači primaju roditelje. U otvorenom dijalogu vaspitača i roditelja često se rešavaju problemi koji se pojave kao sastavni deo detetovog odrastanja i uključivanja u kolektiv.

Roditeljski sastanci

se održavaju 4 puta godišnje, sa dnevnim redom koji je specifičan za svaki roditeljski sastanak. Cilj roditeljskog sastanka je upoznavanja roditelja sa organizacionim ili vaspitno-obrazovnim novinama u radu vrtića.

Portfolio

– Tokom boravka u vrtiću vaspitači kontinuirano i detaljno rade praćenje dece. Roditelji jednom godišnje dobijaju sumarni izveštaj o detetovo napretku.

Razgovori sa stručnim saradnicima

– Svi naši saradnici su i saradnici naših roditelja. Roditelji se često nađu u situacijama ili dilemama, koje ne znaju na koji način da reše i tada im je stručna pomoć uvek dobrodošla. Savremen roditelj se sve manje oslanja na svoj instinkt i na iskustvo prethodnih generacija, a sve češće traži naučno rešenje svih problema, koje roditeljstvo sa sobom nosi. Razgovor sa psihologom, pedagogom, pedijatrom, logopedom ili nekim drugim našim saradnikom često opusti roditelja i donese rešenje problema.

Priredbe

Deca u toku godine učestvuju na raznim manifestacijama. Pored toga završna priredba se organizuje na kraju školske godine i predstavljaja sjajan pokazatelj detetovog napretka u toku godine, ali i uzajamnog odnosa deteta sa vaspitačem, kao i deteta sa drugom decom. Učešće deteta na priredbama I manifestacijama jača njegovo samopouzdanje i osećaj sigurnosti.