Raspored dnevnih aktivnosti - Školica

Raspored dnevnih aktivnosti

„Najveći čovek uvek ostaje dete.„
Gete

Deca od 6 meseci do 3 godine

07:00-08:30h – prijem dece
08:00-08:20h – jutarnja gimnastika
08:30-09:00h – doručak
09:00-09:30h – nega
09:30-10:15h – usmerene aktivnosti
10:15-11:00h – boravak na svežem vazduhu
11:00-11:30h – nega
11:30-12:00h – ručak
12:00-14:00h – poslepodnevni odmor
14:00-14:30h – nega
14:30-15:00h – užina
15:00-16:30h – slobodne aktivnosti i odlazak dece kući

Deca od 3-7 godina

07:00-08:30h – prijem dece
08:00-08:20h – jutarnja gimnastika
08:30-09:00h – kalendar
09:00-09:30h – doručak
09:30-11:00h – usmerene aktivnosti
11:00-12:00h – boravak na svežem vazduhu
12:00-12:30h – ručak
12:30-14:15h – poslepodnevni odmor
14:30-15:00h – užina
15:00-15:45 – dodatne aktivnosti
15:45-16:30 – slobodne aktivnosti i odlazak dece kući

*dodatne aktivnosti: u sklopu vrtića deca imaju 2x nedeljno engleski jezik, 1x nedeljno mađarski jezik, 1x nedeljno radionicu Mentalne aritmetike, 1x nedeljno sport/ples.