Deca do 3 godine - Školica

Deca do 3 godine

„Pametni roditelji dopuštaju svojoj deci da ponekad i pogreše.„
Mahatma Gandi

Zašto Montesori program za uzrast do 3 godine?

U periodu od 12 meseci do 3 godine deca imaju potencijal da steknu određene veštine i znanja koji se koristi u Montesori programu:

– Potreban im je red i uređenost okruženja, pa im obezbeđujemo okruženje koje je jednostavno, lepo i uređeno.

– Stalan raspored aktivnosti tokom dana, da bi se deca osećala bezbedno i sigurno

– U stanju su da apsorbuju jezik okoline, progovore na vreme, bogate rečnik i nauče da iskažu svoje potrebe, pa im pružamo mogućnost da vreme provode bez buke, sa odraslima koji sa njima razgovaraju jasno i razgovetno

– Žele da budu samostalni u svakodnevnom životu, što je osnova samopouzdanja, pa im u tome pomažemo poštujući ovu potrebu i ne radeći umesto njih već sa njima.

Autentičan Montesori program

Pravi Montesori program koji primenjujemo pruža niz prednosti za decu koja borave kod nas u jaslama:

Sa njima rade odrasli – medicinske sestre vaspitači sa Montesori obukom za rad sa decom do 3. godine Srpske Montesori asocijacije, uz stalno savetovanje i superviziju od strane asocijacije.

Grupe su do 12oro dece i sa njima rade dva vaspitača, što je idealan odnos broja dece i odraslih, koji omogućava deci da se pravilno socijalno razvijaju i da se pozitivno osamostaljuju

Kvalitetni Montesori materijali specijalno dizajnirani za uzrast do 3 godine koriste deca po svom izboru

Pravilno i blagovremeno osamostaljivanje, uključujući skidanje pelena mnogo pre treće godine, ali na način koji detetu omogućava da stvarno nauči kako se živi bez pelena.

Oblast Montesori programa do tri godine 

Razvoj samostalnosti

Okruženje u Montesori jaslama je u potpunosti prilagođeno deci od 6 meseci do 3 godine. Nameštaj i predmeti su mali a aktivnosti brige o sebi i brige o okolini kojima se deca svakodnevno bave realne su aktivnosti koje odgovaraju dečjim potrebama u ovom uzrastu.

Svi predmeti i aktivnosti deci su stalno dostupni i kada su im jednom pokazani, mogu ih birati po svojoj želji i interesovanju. Time se obezbeđuje individualan pristup koji je prirodan u obrazovanju, jer sva deca ne mogu biti zainteresovana za isto u istom trenutku. Jedno dete će prati ruke, drugo lepiti oblike od kolaž papira na papir, treće prati sto, četvrto bojiti temperama, peto koristiti neki od Montesori materijala.

Dete ima priliku da aktivnost samostalno izvede od početka do kraja. Time se podstiče logičko razmišljanje, koje je od suštinskog značaja za učenje tokom života, dok istovremeno dete angažuje celu ličnost razvijajući se u svim oblastima: motorički, razvija govor, volju, memoriju, mišljenje. Ponavljanjem se dete usavršava razvijajući koncentraciju i pažnju.

Razvoj govora

U periodu do druge godine povećava se ubrzano broj reči koje dete izgovara, kako bi do dve i po godine dete počelo da rečenicama izražava misli. Pravilan razvoj govora u Montesori programu zasniva se na njegovim zakonitostima, zbog čega je i okruženje pripremljeno tako da se deci pomogne da pravilno govore.

Sa decom se razgovara na jednostavan, jasan i razumljiv način. Ponavljanje aktivnosti iz dana u dan deci omogućava da mnogo puta čuju reči, što je preduslov izgovora. Svakom detetu se daje dovoljno vremena da kaže, kao i vreme da nauči da sluša kada drugi govori.

Tokom dana koji deca provode u mirnom okruženju, bez buke i sadržaja koji im ometaju pažnju. Aktivnosti, predmeti i Montesori materijali pružaju nebrojene mogućnosti za razvoj i usavršavanje govora: učešće u konverzaciji, klasifikacije predmeta, pesme i priče, slike koje prikazuju živa bića, predmete, pojave, kao i svakodnevni govor u realnom kontekstu.

Izražavanje potreba govorom umesto plačem, besom ili agresijom, sastavni je deo veština koje deca stiču boraveći u Montesori jaslama.

Razvoj krupne i sitne motorike

Sloboda kretanja tokom celog dana za decu u Montesori jaslama osnovni je preduslov pravilnog fizičkog razvoja. Ona hodaju, saginju se, sedaju, ustaju, naginju se, nose predmete, čime zadovoljavaju prirodnu potrebu za stalnim kretanjem i usavršavaju ravnotežu i svoje pokrete.

Deca su slobodna da istražuju okruženje, a najveći deo tog istraživanja odvija se rukama. U Montesori jaslama sve im je prilagođeno pa se sve može uzeti, gledati, okretati u rukama, proučavati.

Veliku želju dece da učestvuju u svakodnevnom životu okruženja koji posmatraju od malih nogu – da čiste, brišu, peru, zalivaju biljke, da se sami skidaju i oblače, otvaraju i zatvaraju, uzimaju i vraćaju, nose i slažu. Zapošljavajući ruke u ovim aktivnostima razvijaju zglob, šaku, prste a posebno tri prsta potrebna za pisanje, odnosno sitnu motoriku na prirodan i efikasan način.

Napolju deca trče, skaču, šetaju, sade i brinu se o povrtnjaku, penju se i silaze, trošeći višak energije na smislen i koristan način. Zašto Montesori program za decu od 3 do 6 godina?

– Potrebno im je da se dalje osamostaljuju u pogledu brige o sebi i brige o okolini i da se bave složenijim aktivnostima, kao što je pranje sudova ili šivenje

– Sistematizacija čulnih impresija prikupljenih u prethodnom periodu neophodna je za pravilno funkcionisanje mozga, brzinu razmišljanja, zaključivanja i povezivanja ideja

– Pisani jezik je od jednake važnosti kao i govor, a najpovoljniji period za učenje pisanja i čitanja je upravo ovaj. Deca su prirodno zainteresovana za ova vrhunska ljudska dostignuća i rado i sa zadovoljstvom pišu i čitaju i pre polaska u školu

– Uređen um i predstavljanje matematičkih koncepata na konkretan način omogućavaju svakom detetu da zadovolji interesovanje za matematiku – oblike, geometrijska tela, brojeve i količine, ali i matematičke operacije, razlomke i posebno velike brojeve

– Radoznalost se podstiče istraživanjem kulture – prirode i društva prema individualnom interesovanju. Svet se detetu predstavlja u vidu modela, slagalica, slika, šema, demonstracija i jednostavnih eksperimenata, a sticanje osnovnog znanja iz geografije, biologije i istorije za dete je izvor radosti i deo formiranja ličnosti koja poseduje opštu kulturu.

Autentičan Montesori program

Pravi Montesori program koji primenjujemo pruža niz pogodnosti za decu u vrtiću – Školica:

– Naučno zasnovan program

– Edukovane odrasle

– Lepo i uređeno okruženje

– Dovoljno vremena za istraživanje onoga što zanima decu a ne odrasle

– Samostalnost u svakodnevnom životu

– Sposobnost pravilnog odlučivanja, istrajnosti u realizovanju donete odluke, uključujući suočavanje sa teškoćama

– Razvijanje veština pravilne komunikacije

– Učenje kako se uči, istražuje, razmišlja, otkriva i primenjuje i povezuje znanje.

– Zadovoljstvo otkrivanja i samopouzdanje kao rezultat sopstvenog truda i rada.