Akreditacija - Školica

Akreditacija

„Dečji život je poput komada papira na koji svako ostavlja belešku.„
Kineska poslovica

Akreditacija je garancija da ustanova zadovoljava visoko-kvalitativne standard akreditacionog tela u smislu obrazovanja, nastavnog programa, administracije, finansijske sigurnosti i dečije službe.

Predškolska ustanova “Školica” u potpunosti je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, što znači da je prepoznat visok nivo kompetentnosti od strane nadležnih organa. Prostor za rad i boravak dece uređen je prema najvišim standardima opreme i enterijera.

Takođe, “Školica” je akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za rad po Montessori metodu.