Marija Montessori - Školica

Marija Montessori

„Uživanje u gledanju dečje lepote i sreće, čini da moje srce bude preveliko za telo.„
Emerson

O Mariji Montessori

Marija Montessori, italijanska lekarka i pedagog, rođena je 31.08.1870.godine u Italiji a preminula je 06.05.1952.godine u Holandiji. Školovala se u Rimu, gde je i postala prva žena lekar 1896.godine. Nakon završetka studija počinje da radi u Ortofreničkoj školi gde je radila sa decom ometenom u razvoju, nakon čega je svoju pažnju sa lekarske struke preusmerila na pedagošku struku. Deca sa kojom je radila su se prijavila na  državni ispit čitanja i pisanja, koji ne samo das u položili, nego su njihove ocene bile iznad proseka, što je kasnije nazvano “prvim čudom Montessori”.

U predgrađu San Lorenco u Rimu, 1907.godine, se osniva prva Dečija kuća “Cassa dei Bambina” i Marija Montessori dobija poziv da radi tamo, koji je sa ushićenjem prihvatila. Rad sa decom u Dečijoj kući, kasnije je prerastao u Montessori metod obrazovanja.

Godine 1909. Počinje da drži obuke nastavnicima i učiteljima. Njen metod je prihvaćen u mnogim zemljama a njene knjige su prevedene na mnoge jezike.